S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

Naša cena 38,00 EUR (962,31 CZK)
skladom
Bežná cena 38,00 EUR (962,31 CZK)
Naša cena 35,00 EUR (886,34 CZK)
skladom
Bežná cena 38,00 EUR (962,31 CZK)
Naša cena 35,00 EUR (886,34 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 20,00 EUR (506,48 CZK)
skladom
Naša cena 20,00 EUR (506,48 CZK)
skladom
Naša cena 34,00 EUR (861,02 CZK)
skladom

Ponukáme dámske štýlové oblečenie a sexy módu v ktorej sa budeš cítit štýlovo,sexy a luxusne.


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné ustanovenia.

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim ktorým je KOOL,s.r.o., so sídlom Námestie slobody 59, 022 01 Čadca, IČO: 50 490 133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 66313/L (ďalej len "predávajúci") a kupújúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

2. Kupujúci sa objednaním tovaru a potvrdením objednávky zaväzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

Objednávka.

 

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.lucystyle.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne čislo, e-mailovou adresu.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

Predávajúci nezodpovedá za chybné údaje v objednávkovom formulári.

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy vzniká záväzný obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v 1. deň kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 

Dodacie podmienky.

 

1. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).

2. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v najkratšej možnej dobe, 1-2 pracovné dni od vystavenia objednávky, pokiaľ je tovar v extérnom sklade obyčajne do 7 alebo 10 pracovných dní, pri každom tovare nájdete konkrétnu dostupnosť. Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok sa môžu zmeniť a majú orientačný charakter. Pokiaľ tovar nie je skladom čaká sa na jeho výrobu a dostupnosť má iba informačný charakter, kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to vyžiadajú výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov.

V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci v zmysle týchto obchodných podmienok povinný zaplatiť predávajúcemu vynaložené výdavky spojené s odoslaním zásielky + poštovné a balné vo výške 15 € s DPH.

 

 

Platobné podmienky.

 

Platby sa vykonávajú v mene EUR (€).

Platba musí byť zrealizovaná pred termínom doručenia tovaru alebo pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Platba môže byť zrealizovaná bankovým prevodom alebo vkladom na účet dodávateľa, v hotovosti (prevzatie tovaru na dobierku), prípadne iným spôsobom uvedeným v objednávke. V prípade, že objednávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, dodávateľ má právo objednávku nesplniť.

Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť:

1. PLATBA NA DOBIERKU.  Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri jeho preberaní od Slovenskej pošty, prípadne platba zasielateľskou spoločnosťou.

2. PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET. Pri tomto spôsobe platby je kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru, uvedeného v elektronickej objednávke, na účet predávajúceho. E-mailom obdržíte číslo bankového konta a variabilný symbol pre identifikáciu Vašej platby.

 

Odstúpenie od zmluvy.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

 

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho.

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom  internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V tomto prípade kontaktujte predávajúceho: mailom alebo telefonicky o vrátení tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie riadne zabaleného, nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 10 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 5,-EUR.

V prípade neprevzatia tovaru, alebo vrátenia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom po stanovenej lehote 14 kalendárnych dní, alebo vrátenia tovaru kupujúcim – právnickou osobou, ak vrátenie tovaru bolo odsúhlasené predávajúcim, bude z kúpnej sumy odpočítaný storno poplatok vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Najneskôr do 14 pracovných dní bude táto suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet.

Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

 

Záruka, reklamácie, vraténie alebo výmena tovaru.

 

Záruka a reklamácie:

 

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísaný protokol o reklamácií, ktorá obsahuje popis chyby.

Priložte k tovaru reklamačný protokol, ktorý stiahnete na tomto odkaze: REKLAMAČNÝ PROTOKOL  

Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15€ s DPH a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. 

Adresa pre doručenie :

KOOL, s.r.o.
Námesie slobody 59
02201 Čadca  

 

Vrátenie tovaru:

 

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 kalendárnych dní od doručenia vrátiť späť. Tovar musí byť dodaný nepoužitý (nenosený, nevypratý, bez vady a zašpinenia) s originál visačkou, a ak je to možné v pôvodnom obale.

Ak budete chcieť vec vymeníme za inú veľkosť alebo za iný tovar, alebo Vám vrátime peniaze späť na Váš účet!

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

P O S T U P

- Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

- Priložte protokol pre vrátenie (výmenu) tovaru, ktorý stiahnete na tomto odkaze: PROTOKOL PRE VÝMENU (VRÁTENIE)

- v prípade, že požadujete vrátiť peniaze na účet, tak uveďte číslo účtu

- Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

- Tovar zasielajte tak, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

Adresa pre doručenie :

 

KOOL, s.r.o.
Námesie slobody 59
02201 Čadca    

 

Výmena tovaru :  

 

Milí zákazníci, ak Vám tovar nesedí alebo sa Vám nepáči, môžete nám ho do 14 kalendárnych dní od doručenia vrátiť späť. Tovar musí byť nepoužitý (nenosený, nevypratý, bez vady a zašpinenia) s originál visačkou, a ak je to možné v pôvodnom obale.

P O S T U P                                                                                            

- Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.

- Priložte protokol pre vrátenie (výmenu) tovaru, ktorý stiahnete na tomto odkaze: PROTOKOL PRE VÝMENU (VRÁTENIE) 

- Zadajte v protokole  názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktieť názov, kód produktu, veľkosť, poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.

- Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.

- Tovar zasielajte tak, aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.

Adresa pre doručenie :

KOOL, s.r.o.
Námesie slobody 59
02201 Čadca  

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.  Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky v našej firme a odosielaním prostredníctvom kuriéra a slovenskej pošty.

 

Záverečné ustanovenia.

 

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Dámske štýlové oblečenie a sexy moda na našom e-shope www.LucyStyle.sk pre jaké koľvek informace nás neváhajťe kontaktovať.

MzNkM